Tallers de Capacitats Bàsiques

     Oferim la possibilitat de fer un treball de les diferents capacitats bàsiques al nostre centre i amb grups de treball reduits que tenen una durada de 3 mesos, amb possibilitat de continuitat.

El treball a realitzar es divideix en 4 blocs temàtics:

Tallers de Capacitats Básiques, Tangram Psicologia

Comprensió lectora: Desenvolupar les diferents estratègies per tal d’aconseguir una correcta comprensió davant la diversitat d’informació.

Lectura eficaç: Desenvolupar les habilitats lectores per aconseguir la suficient velocitat i fluïdesa a cada nivell, així com una correcta expressivitat.

Expressió escrita: Produir textos de difrents tipologia i diferents suports, relacionats amb el context social i cultural, amb adequació, coherencia, cohesió i correcció lingüistica, adequada a l’edat.

Raonament lògic: Identificar i analitzar diferents solucions i/o maneres de resoldre un problema, potenciant la lògica i la perseverancia per tal de maximitzar els seus propis recursos.

Càlcul: Adquirir agilitat mental tot assolint de forma adequada la mecànica de les operacions, potenciant l’atenció i la concetració.

tornar Tangram , atrás
Per a més informació...
Tangram TM - info@tangrampsicologia.com - tlfs: 932 42 63 67 / 692 91 14 75 Avís legal    Copyright 2018 ©
Articles
Tangram, Articles Of
Tangram, Articles On
Siguenos en nuestro