Tractament a nens, joves i adults Tractament individualitzat
Horari adaptat a les necessitats del pacient

      La Logopèdia és la ciència sanitària que s’encarrega de detectar, avaluar, diagnosticar i tractar les dificultats de comunicació, llenguatge oral i escrit, veu, parla, deglució i audició. Té com a finalitat la prevenció, pronòstic, diagnòstic, tractament i evaluació integral dels trastorns de la comunicació humana, ja siguin de la parla i del llenguatge

Oferim

Logopedia Infantil:

A l’edat infantil, el llenguatge serà el vehicle que permetrà al nostre fill o filla relacionar-se amb l’entorn. Com a mares i pares, poden consultar-nos sempre que ho considerin per exposar-nos els seus dubtes o sempre que observin alguns dels següents símptomes:

     •    Li costa pronunciar alguns sons
     •    El nen parla poc, o no parla.
     •    No s’entén el que diu quan parla
     •    Caquereja
     •    Li costa trobar les paraules, quan parla no organitza bé les idees
     •    Té dificultats a l’hora de llegir o escriure correctament
     •    Li està costant llegir correctament
     •    El nen respira amb la boca oberta
     •    Es queda afònic amb molta freqüència
     •    No discrimina paraules o sons semblants
     •    Presenta retard general del desenvolupament i del llenguatge
     •    Altres dificultats relacionades amb el llenguatge

Per a més informació...

Logopedia Adults:

Persones en edat adulta que pateixin problemes de veu, d'articulació o bé dificultats derivades d'accidents o lesions en el Sistema Nervios Central.
Dintre del tractament d'adults tractem les següents patologies:

     •    Afasies
     •    Alexia
     •    Afonies
     •    Disfonies
     •    Disfemia (tartamudesa)

Per a més informació...
Tangram TM - info@tangrampsicologia.com - tlfs: 932 42 63 67 / 692 91 14 75 Avís legal    Copyright 2018 ©
Artículos
Tangram, Articles Of
Tangram, Articles On
Siguenos en nuestro